Saturday, July 13, 2019

Unity in Diversity


Thế kỷ 21 là thế kỷ của sáng tạo và ý tưởng, là kỷ nguyên của trí tưởng tượng vươn xa và vượt ra khỏi lề lối đã cũ

Diversity (sự đa dạng) là xu hướng không thể chống lại được khi càng ngày xã hội càng phân hóa rõ rệt giữa các sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, tuổi tác, giới tính, tính cách, quan điểm chính trị, tư duy, lối sống.

Chỉ khi nào cả xã hội cùng nhận ra mỗi người là một cá thể khác biệt & tôn trọng sự khác biệt đó, không áp đặt cách sống của mình vào bất kỳ một cá thể hay một tổ chức nào thì nơi đó sẽ phát triển cực kỳ phồn thịnh và mạnh mẽ ... và ngược lại .

Concept Unity in Diversity , đoàn kết trong sự đa dạng, phân hóa nhưng không phân mảnh sẽ không chỉ giúp xã hội phát triển mà còn trong những khía cạnh khác của cuộc sống , các mối quan hệ cá nhân, làm việc, học tập, giải trí ...

Dẫn từ FB Edward Nguyễn

No comments:

Post a Comment